Tidplan

KSAK 2.0

För muspekaren över de olika momenten för mer info.
Ange hur många dagar momenten ska förskjutas fr o m detta moments startdatum. Använd negativt värde för att förskjuta momenten bakåt i tiden.
Radera
1
december20231851 2552 januari202411 82 153 224 295 februari 56 127 198 269 mars 410 1111 1812 2513 april114 815 1516 2217 2918 maj 619
!

Projektstart

1 dag [15 jan]

!

Wireframe

2 dagar [15-16 jan]

!

Design

4 dagar [5-8 feb]

!

Sajtbygge

54 dagar [4 mar-26 apr]

!

Innehållsfyllnad

37 dagar [13 mar-18 apr]

Innehållsfyllnad och innehållsjusteringar. Ert arbete.
!

Testperiod

8 dagar [29 apr-6 maj]

!

Vi går live!

1 dag [6 maj]

!

Menystruktur

5 dagar [18-22 dec]

KSAK levererar en menystruktur som underlag för framtagning av den nya sajten. Arbete tmed sajten påbörjas därefter.