Tidplan

Visiedge

För muspekaren över de olika momenten för mer info.
Ange hur många dagar momenten ska förskjutas fr o m detta moments startdatum. Använd negativt värde för att förskjuta momenten bakåt i tiden.
Radera
1
augusti2022832 1533 2234 2935 september
!

Projektstart

8 aug

!

HTML/CSS

8 aug

!

Överläggning till WordPress

9 aug

inkl backend grundkonfigurering
!

Blockproduktion

12 aug

Bild/film block Text + bild col 2-1 Text + bild col 1-1
!

Blockproduktion

16 aug

Text + bild inner-block Collageblock
!

Blockproduktion

18 aug

Återförsäljar kartblock
!

Ingångseffekter/ animeringar

23 aug

!

Ev skräddarsydd videokontroll

25 aug

Ev skräddarsydd videokontroll filmblock
!

Responsivitet

26 aug

!

Finalisering

29 aug

Google Translate-lösning Buggfixning Olika mindre justeringar
!

GÅ LIVE!

31 aug