Tidplan

MAXESS

För muspekaren över de olika momenten för mer info.
Ange hur många dagar momenten ska förskjutas fr o m detta moments startdatum. Använd negativt värde för att förskjuta momenten bakåt i tiden.
Radera
1
mars2020 1612 2313 3014 april 615 1316 2017 2718
!

Backend Live

3 apr

!

Front End Live Alfa

10 apr

!

Front End Live Beta

27 apr

!

Projektstart

11 mar