Tidplan

Projektnamn

För muspekaren över de olika momenten för mer info.
Ange hur många dagar momenten ska förskjutas fr o m detta moments startdatum. Använd negativt värde för att förskjuta momenten bakåt i tiden.
Radera
1
april2019

Idé och skiss

4 timmar

ide

3 timmar

!

sfsdsdff

1 dag [2 apr]

sdfdsff