Tidplan

Projektnamn

För muspekaren över de olika momenten för mer info.
Ange hur många dagar momenten ska förskjutas fr o m detta moments startdatum. Använd negativt värde för att förskjuta momenten bakåt i tiden.
Radera
1
februari2019188 259 mars 410 1111 1812 2513 april114
!

Inledande möte

1 dag [18 feb]

Vi diskuterar kundens önskemål
!

Designskiss

13 dagar [21 feb-5 mar]

!

Utveckling

28 dagar [4-31 mar]

Hemsida tas fram