Tidplan

Projektnamn

För muspekaren över de olika momenten för mer info.
Ange hur många dagar momenten ska förskjutas fr o m detta moments startdatum. Använd negativt värde för att förskjuta momenten bakåt i tiden.
Radera
1
februari2019117 188 259 mars 410 1111 1812 2513 april114
!

Lyftlägenhet fänrik ståls gata 51 och

50 dagar [11 feb-1 apr]

Lyftlägenhet
!

Rivning

5 dagar [11-15 feb]

Fänrik ståls gata 51