Tidplan

Projekt X

För muspekaren över de olika momenten för mer info.
Ange hur många dagar momenten ska förskjutas fr o m detta moments startdatum. Använd negativt värde för att förskjuta momenten bakåt i tiden.
Radera
1
20192513 april114 815 1516 2217 2918 maj 619 1320 2021 2722
!

Designskiss

6 dagar [25-30 mar]

Framtagning av initial designskiss.
!

Produktion

9 dagar [19-27 maj]

!

Godkännande av design

4 dagar [8-11 apr]

Planering

15 timmar

Konstruktion

25 timmar