Tidplan

Projektnamn

För muspekaren över de olika momenten för mer info.
Ange hur många dagar momenten ska förskjutas fr o m detta moments startdatum. Använd negativt värde för att förskjuta momenten bakåt i tiden.
Radera
1
2019 285 februari 46 117
!

Research

10 dagar [22-31 jan]

Brief, intervjuer
!

Förslag

16 dagar [30 jan-14 feb]

Förslag på design & plattform