Tidplan

Projektnamn

För muspekaren över de olika momenten för mer info.
Ange hur många dagar momenten ska förskjutas fr o m detta moments startdatum. Använd negativt värde för att förskjuta momenten bakåt i tiden.
Radera
1
januari2019 214
!

Photo shoot Zen-O backpack

1 dag [20 jan]

Backpack on model, on wheelchair. Product photo all angles