Tidplan

Projektnamn

För muspekaren över de olika momenten för mer info.
Ange hur många dagar momenten ska förskjutas fr o m detta moments startdatum. Använd negativt värde för att förskjuta momenten bakåt i tiden.
Radera
1
För att komma igång med din tidplan, börja med att skapa ett första projektmoment genom att klicka på + ovan.
Gå tillbaka till tidplanlistan genom att trycka på tillbakapilen.