Tidplan

Projektnamn

För muspekaren över de olika momenten för mer info.
Ange hur många dagar momenten ska förskjutas fr o m detta moments startdatum. Använd negativt värde för att förskjuta momenten bakåt i tiden.
Radera
1
2018 2452 311 januari2019 72 143
!

Föranalys

5 dagar [7-11 jan]

Scope och tidsplan
!

Datainsamling

5 dagar [14-18 jan]

!
Slutdatumet är ett tidigare datum än startdatumet!